Sierra Scooter Scoop Blog

เหตุผลที่ว่าทำไมรถจักรยานยนต์จะดีกว่ารถยนต์

เช่นเดียวกับในชีวิตประจำวันเราต้องการอะไรที่จะย้ายไปที่อื่น ไม่ว่าจะเป็นรถหรือจักรยานวิธีที่ดีกว่าในการเดินทางคือรถจักรยานยนต์ มีเหตุผลมากขึ้นว่าทำไมต้องมีรถจักรยานยนต์มากกว่ารถยนต์

  • ราคาถูกกว่าในการทำงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รถจักรยานยนต์สามารถทำงานได้ในปริมาณน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของแก๊สรถยนต์จะเผาไหม้ในควัน รถจักรยานยนต์มีราคาถูกกว่ารถมากและมีระยะทางที่ดีกว่า รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์ การผลิตต้องใช้ทรัพยากรน้อยลงและต้องใช้เชื้อเพลิงน้อยลง รอยเท้าคาร์บอนของรถจักรยานยนต์อยู่ไกลน้อยกว่ารถ และไม่มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับการได้รับความเมตตาต่อแม่ธรรมชาติ บริการรถเช่าแพงกว่าบริการรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันยอดเยี่ยมอย่างอิสระมากขึ้น

  • บำรุงรักษาง่าย

เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น และถ้าคุณอาศัยอยู่กับไขมันใต้เล็บของคุณคุณยังสามารถเปลี่ยนหัวเทียนและแบตเตอรี่ได้อย่างง่ายดาย มีเพียงสองล้อเพื่อแทนที่ไม่ใช่สี่เมื่อเวลาที่โทร

  • ง่ายต่อการจอดรถ

รถยนต์ต้องการพื้นที่มากพอสำหรับที่จอดรถซึ่งรถจักรยานยนต์จำเป็นต้องมีส่วนหนึ่งในสามของพื้นที่จอดรถ แม้แต่จักรยานสามารถจอดได้อย่างง่ายดายแม้ในที่คับคั่งที่สุดของสถานที่ต่างๆ ตัวอย่างเช่นสถานที่ที่สามารถจอดรถได้สามสิบคันเราสามารถจอดรถจักรยานยนต์ได้หนึ่งร้อยคัน ที่จอดรถจำนวนมากให้ที่จอดรถฟรีสำหรับผู้ขับขี่จักรยานและค่าธรรมเนียมจากคนขับรถสำหรับที่จอดรถ

  • ได้เร็วขึ้น

ถ้าเราเปรียบเทียบจักรยานกับรถกว่าความเร็วที่เร็วขึ้นก็คือจักรยาน รถจักรยานยนต์ 250 CC สามารถทำงานได้เร็วกว่ารถ ในขณะที่รถต้องการพื้นที่มากขึ้นสำหรับการขับขี่จักรยานสามารถเดินทางจากสถานที่แห่งแรกได้อย่างง่ายดาย

  • ความรู้สึกของความเป็น

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มักจะรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใหญ่ของผู้ขับขี่ มันเป็นความผูกพันที่ผู้ขับขี่ทุกคนร่วมกันและให้ความรู้สึกของการรักษาความปลอดภัยที่แปลงผู้ขับขี่เป็นคน ผู้ขับขี่เป็นมิตรเมื่อเทียบกับคนขับรถ

  • ความรู้สึกของอิสรภาพ

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับโอกาสที่กว้างขวางสำหรับอากาศบริสุทธิ์และรู้สึกดีขึ้น และขี่คุณจะรู้สึกกลิ่นของต้นสนไม่ได้กลิ่นที่แขวนอยู่ในรถ ไม่มีวิธีที่ดีกว่าในการนั่งสองล้อ รถจักรยานยนต์ให้ความรู้สึกของเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ ที่คุณไม่เคยรู้สึกว่าคุณไม่ได้นั่งสอง wheelers

  • ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคลิกภาพของคุณ

การซื้อรถจักรยานยนต์ที่คุณชื่นชอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น จักรยานคุณขี่เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของคุณและสะท้อนให้เห็นว่าคุณเป็น นักขี่จักรยานมีทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนจักรยานได้ตามที่ต้องการในราคาที่ถูกกว่า เมื่อเทียบกับรถยนต์ตัวเลือกมีน้อยมากและ จำกัด รถมีราคาแพงกว่ารถจักรยานยนต์ และนักปั่นจักรยานตระหนักถึงความสำคัญของถนนมากกว่าคนขับรถ

  • การบำบัดทางจิต

เพื่อล้างความคิดและความสดใหม่ของคุณบางครั้งก็จะใช้ถังเชื้อเพลิงและถนนที่เต็มไปหมด ถ้าคุณมีวันไม่ดีหรือมีปัญหาร้ายแรงใด ๆ การขี่จักรยานของคุณเป็นเพียงการแก้ปัญหาเท่านั้น